poniedziałek, 2 czerwca 2014

1632 Suffragia ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta

Woiewodztwo Poznańskie

Ioannes Węzyk, Archiepiscopis Gnesnensis
Adamus Nowodworski, Episcopus Posnaniensis
Adam na Wyszynie Grodziecki, Kasztellan Miedzyrzecki
Stephan Gębicki, Kasztellan Rogoziński
Abram Ciświcki, Kasztellan Srzemski
Marcin Zegocki, Kasztellan Przemęcki
Lukasz Opaliński, Marszałek Koronny
Stanisław Przyiemski, Marszałek Nadworny Koronny
Maciey Maniecki, Podkomorzy Poznański
Stanisław Zadorski, Cześnik Koronny
Jan Slichting, Sędzia Schowski
Stanisław Lipski, Stolnik Poznański
Hieronym Maniecki, Podsędek Poznański
Jan Maniecki, Lowczy Poznański
Jan Daleszyński, Pisarz Poznański
Mikołay Ostrorog, Woiewodzic Poznański
Krzysztoph Opaliński, Woiewodzic Poznański
Lukasz Opaliński, Woiewodzic Poznański
Stephan Grudziński, Woiewodzic Rawski
Andrzey Grudziński, Woiewodzic Rawski
Jan z Leszna Leszczyński
Przecław Leszczyński
Jan Sędziwuy Czarnkowski, Starosta Drahimski
Maciey Grudziński
Krzysztoph Rozrarzewski
Stanisław Sokołowski, Surrogator Poznański
Stanisław Pogorzelski
Piotr Konarzewski
Zygmunt Zelęcki
Andrzey Rey z Nagłowic
Wacław Osowski
Lampert Sierakowski, Starosta Kopanicki
Stanisław Rokossowski
Hieronym Broniewski
Piotr Ciświcki, Dworzanin y Pokoiowy K. J. Szwedskiego
Władysław Ciświcki
Wawrzyniec Rostworowski
Jan z Wyszyna Grodziecki
Jan Szułdrski
Piotr Sławieński
Woyciech Boskowski
Jakub Wilkowski
Andrzey Puczyniewski
Alexander Karchowski
Jakub Maniecki
Malcher Konarzewski
Konarzewski Olbrycht
Stephan Boianowski
Paweł Kazimierz Gzowski
Andrzey z Wierzbna Rydzyński
Mikołay Szułdrski
Stephan Korzeniowski
Zygmunt Przecławski
Jan Goryński
Jan Kowalski, Pisarz Ziemie Schowskiey
Woyciech Gaiowski
Stephan Gaiowski
Andrzey Szułdrski
Jan Wilkowski
Bogusław Arciszewski
Maciey Kleczkowski
Stanisław Naramowski
Jan Karczewski
Stanisław Grzymisławski
Chryzostom Pogorzelski
Marcin Więckowski
Piotr Bronikowski
Mikołay Parczewski
Jan Boianowski
Jan Boianowski
Mikołay Boianowski
Jan Krzyżanowski
Jan Dąbrowski
Woyciech Kurnatowski
Stanisław Trzciński
Alexander Gorecki
Krzysztoph Potarzycki
Piotr Bieniewski Prusak
Stephan Błaskowski
Swiętosław Jedlecki
Jan Oyrzyński
Jan Zacharyasz Przedziński
Marcin Ciwiński
Stanisław Ciświcki
Stanisław Bułtowski
Krzysztoph Boianowski
Marcyan Mathyasz Sierakowski
Jerzy Rozbicki
Olbracht Zaiączek
Jan Waliszewski
Jan Szurowski
Jan Zydowski
Jan Samocki
Andrzey z Gostkowa Gostkowski
Piotr Witosławski z Sielca
Stephan Gątkowski
Woyciech Paczynowski
Woyciech Dachowski
Abram Giżycki
Od Miasta Poznania: Georgius Ianecius, Philosophiae & Medicinae Doctor, Proconsul Posnaniensis nomine Civitatis eiusdem. Ionas Smidel Advocatus. Albertus Rochowicz, Scabinus Posnaniensis.


Woiewodztwo Kaliskie, z Powiatami swemi

Kasper Zebrzydowski, Kasztellan Kaliski
Jan Lowicki, Kasztellan Lędzki
Albrycht Baranowski, Kasztellan Kamieński
Piotr Opaliński, Podkomorzy Kaliski
Mikołay Smogulecki, Starosta Nakielski
Wacław Zaiączek, Sędzia Woiewodztwa Kaliskiego
Mikołay Kostka, Krayczy Krolowey JeyMci, Malborski, Starogardski, Starosta
Piotr Lipski, Stolnik Kaliski
Woyciech Głębocki, Podczaszy Kaliski
Piotr Koźmiński, Cześnik Kaliski
Jan Kiełczowski, Podstoli Kaliski
Seraphin Głębocki, Woyski Kaliski
Krzysztoph Gębicki
Prokop Lipski na Lipiu, Pisarz Ziemski Kaliski
Andrzey Lisiecki, Instygator Koronny, Surrogator Kaliski
Franciszek Lisiecki
Ludwik Lisiecki
Andrzey Witosławski
Stanisław z Kalinowey Zaremba
Władysław z Leśna
Adryan Radlicki, Pisarz Grodzki Poznański
Adam Mielszyński
Kasper Grylewski
Jan Gałecki
Jan z Rusinowa Wolski, Kom: Z. Woiewodztwa Lęczyckiego
Stanisław Kazimierz Zaiączek
Woyciech Zaiączek
Mikołay Mieszkowski
Dobrogost Wiesiołowski
Paweł Mieszkowski
Jan Mielżyński
Benedykt z Sielca Witosławski, Rotmistrz K. J. M.
Adam Letkowski
Alexander Kobierzycki
Lukasz Orzelski
Jan Jemiełkowski
Jan Smoszowski
Marcin Grzymułtowski
Piotr Mielszyński
Wacław Grochowicki
Olbrycht Gizycki
Mikołay Wilczyński
Woyciech Grzymułtowski
Andrzey Wilczyński
Jerzy Gadkowski
Maciey Dobrzynski
Jan Lipski
Stephan Dębiński, Starosta Treydański
Marcin Wałdowski
Zygmunt Twardowski z Krzypney
Adam Kołaczkowski
Jan Biskupski Srzeniawa, Burgrabia Ziemski Kaliski
Adam Baranowski
Marcyan Cielecki
Stephan Wałdowski
Mikołay Mieliński
Krzysztoph Bronisz
Woyciech Laskowski
Stanisław z Droszowa Droszowski
Stanisław Skąpski
Wacław Lipski
Woyciech Poklękowski
Wacław Przysiecki
Zygmunt Raczyński
Jakub Racięcki
Stanisław Koszutski
Michał Wyrzyski
Jan Dobrzyński
Stanisław Dębiński
Marcin Pigłowski
Krzysztoph Szczodrowski
Eremian Dębiński
Mikołay z Jabłkowa Bieganowski
Abram Laskownicki
Andrzey z Przeymy Przyiemski
Marek Rzeczycki
Piotr Laszcz ze Strzemielca
Piotr Chociszewski
Jan Zakrzewski


Woiewodztwo Inowłocławskie

Hieronym Radomicki, Woiewoda Inowłocławski
Andrzey Ruszkowski, Podkomorzy Inowłocławski
Piotr Zeroński na Zeronicach, Kuchmistrz Koronny, Starosta Bydgoski
Paweł Działyński, Starosta Kowalski
Bartłomiey Kaczkowski, Chorąży Inowłocławski
Woyciech Trzebuchowski, Sędzia Ziemie Inowłocławskiey
Kasper Sulkowski, Stolnik Inowłocławski
Eremiasz Kołucki, Podczaszy Inowłocławski
Maciey Tolibowski, Podsędek Inowłocławski
Stanisław Grabski z Grabia, Podstoli Inowłocławski
Jan Dąbski, Cześnik Inowłocławski
Adam Grabski z Grabia, Lowczy Inowłocławski
Andrzey Koszczyński, Woyski Inowłocławski
Piotr Kołucki, Miecznik Inowłocławski
Wincenty Jarnowski, Sędzia Grodzki Inowłocławski
Bieniasz Witosławski
Jerzy Tomicki
Władysław Kołucki
Jan Mościński
Piotr Kołucki
Stanisław Mościński
Stanisław Kołucki
Woyciech Rudnicki
Adam Lubstowski
Piotr Bielski, Burgrabia Inowłocławski
Andrzey Ostrowski
Jerzy Trzaskowski
Marcin Oborski
Jakub Obrębski
Maciey TrzaskowskiŹródło: „Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta : Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiąże̜ćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantckiego, &c. y Szwedskiego, Gotskiego, Wándálskiego, &c. Dźiedżicznego Krola : Dáne, miedzy Wárssáwa̜ à Wola̜, Dniá 8. Listopádá, roku 1632.” W Krakowie : W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, I.K.M. typográphá, roku Páńskiego, 1633. (s. 4, 7, 12)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz